Top 10 trường đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018

Mỹ có 5 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng của Times Higher Education, những trường còn lại thuộc Anh và Thụy Sĩ.

 

Top 10 trường đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất năm 2018 trong đó Mỹ chiếm 5 trường còn lại là Anh và Thụy Sỹ.

Times Higher Education đánh giá chất lượng đào tạo ngành Khoa học máy tính của các trường dựa trên những phân tích về số bài báo được trích dẫn, thu nhập (từ chuyển giao kiến thức), triển vọng quốc tế, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy (môi trường học tập).

1. Đại học Stanford (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 93,1
Xếp hạng thế giới (theo Times Higher Education): 3

 

2. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 92,2
Xếp hạng thế giới: 5

Đại học Stanford (Mỹ)

3. Đại học Oxford (Anh)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,9
Xếp hạng thế giới: 1

 Đại học Oxford (Anh)

4. ETH Zurich - Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,5
Xếp hạng thế giới: 10

 

5. Đại học Cambridge (Anh)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,4

Xếp hạng thế giới: 2

6. Viện Công nghệ California (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6
Xếp hạng thế giới: 3

7. Đại học Carnegie Mellon (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6
Xếp hạng thế giới: 24

 

8. Viện Công nghệ Georgia (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,3
Xếp hạng thế giới: 33

 

9. Đại học Hoàng gia London (Anh)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 88

Xếp hạng thế giới: 8

10. Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ)

Điểm đánh giá đào tạo ngành Khoa học máy tính: 87,8
Xếp hạng thế giới: 38

 

 

 

                                                                                                                                                              Trích Nguồn: VNE

 
:
Tin liên quan
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 Back on top