Thông báo lịch phỏng vấn visa tháng 8/2015

Các bạn học viên lưu ý thường xuyên cập nhật lịch phỏng vấn để không gặp phải sơ sót gì trong trường hợp lịch có thay đổi nhé! 

STT TÊN HỌC VIÊN HÌNH THỨC NƯỚC NGÀY PHỎNG VẤN

GIỜ/ ĐỊA ĐIỂM

PHỎNG VẤN

GHI CHÚ

1

Võ Thị Kim Ngân DU HỌC MỸ 03/08/2015

08:00 - Hồ Chí Minh

Chờ lịch mới

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh DU HỌC MỸ 03/08/2015

08:00 - Hồ Chí Minh

Chờ lịch mới

3

Huỳnh Thị Yến Loan DU HỌC MỸ 04/08/2015
 Hồ Chí Minh
Chờ lịch mới

4

Trần Yến Linh DU HỌC MỸ 12/08/2015
Hà Nội
Đậu

5

Trần Hữu Thương DU HỌC MỸ 21/08/2015

08:20 - Hồ Chí Minh

Chờ lịch mới

6

Lê Văn Thành DU HỌC MỸ 24/08/2015

08:00 - Hồ Chí Minh

Đậu

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt DU HỌC MỸ 25/08/2015

08:40 - Hồ Chí Minh

Đậu

8

Trần Văn Mau DU LỊCH MỸ 26/08/2015

09:20 - Hồ Chí Minh

Chờ lịch mới

9

Ngô Thị Thúy Hằng DU HỌC MỸ 27/08/2015 Hà Nội Chờ lịch mới

10

Hồ Văn Dũng DU LỊCH MỸ 05/08/2015 09:00 - Hà Nội Đậu

11

Châu Hồng Huế DU LỊCH MỸ 04/08/2015 09:00 - Hà Nội Đậu

12

Lê Minh Đức DU LỊCH MỸ 03/08/2015 08:00 - Hồ Chí Minh Đậu

13

Lâm Tố Nhi DU HỌC MỸ 24/08/2015 08:00 - Hồ Chí Minh Chờ lịch mới

14

Nguyễn Hoàng Mai Thanh DU HỌC MỸ 12/08/2015 08:40 - Hồ Chí Minh Chờ lịch mới

15

Trần Minh Tuấn DU LỊCH MỸ 17/08/2015   Chờ lịch mới

16

Đoàn Minh Trung DU HỌC MỸ 27/08/2015 08:10 - Hà Nội Chờ lịch mới

17

Hồ Phi Hoàng DU HỌC MỸ 27/08/2015 08:10 - Hà Nội Chờ lịch mới

18

Ngô Thị Kiều DU HỌC MỸ 25/08/2015 08:30 Hà Nội Đậu

Thông báo lịch phỏng vấn Visa tháng 07

 

:
Tin liên quan
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 Back on top