Thông báo lịch phỏng vấn Visa tháng 07

 Thông báo lịch phỏng vấn sắp tới của các bạn nhé. Các bạn thường xuyên vào đây để cập nhật lịch phỏng vấn và nếu có thay đổi gì nhé:

STT 

HỌ VÀ TÊN HÌNH THỨC NƯỚC NGÀY PHỎNG VẤN DK GHI CHÚ

1

Bùi Hoàng Phi DU HỌC MỸ 02/07/2015 Đậu

2

Nguyễn Minh Triết 

DU HỌC

MỸ

02/07/2015

Chờ lịch mới

3

Lê Thị Thu Hằng 

DU HỌC

MỸ

07/07/2015

Chờ lịch mới

4

Trần Mạnh Cường

DU HỌC

MỸ

09/07/2015

Chờ lịch mới

5

Nguyễn Thị Bé

DU LỊCH

MỸ

21/07/2015

Chờ lịch mới

6

Nguyễn Văn Phước 

DU LỊCH

MỸ

21/07/2015

Chờ lịch mới

7

Phan Đức Anh Phát DU LICH MỸ 27/07/2015  

8

Phan Thị Thắm 

DU LỊCH

MỸ

22/07/2015

Chờ lịch mới

9

Hoàng Văn Thái 

DU LỊCH

MỸ

22/07/2015

Chờ lịch mới

10

Phan Nhật Mỹ Anh 

DU LỊCH

MỸ

22/07/2015

Chờ lịch mới

11

Hoàng Trung Tín DU HỌC MỸ 09/07/2015 (08:00) Chờ lịch mới

12

Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên DU HỌC MỸ 09/07/2015 (08:00) Chờ lịch mới

13

Phạm Lê Thương DU HỌC MỸ 27/07/2015 (08:00) Chờ lịch mới

14

Phạm Thế Ngọc DU HỌC MỸ 13/07/2015 (08:00) Chờ lịch mới

15

Bùi Ngọc Tiên DU HỌC MỸ 27/07/2015 (08:00) Đậu

16

Võ Minh Tiến DU HỌC MỸ 20/07/2015 (08:00) Đậu

17

Bùi Tỷ DU LỊCH MỸ 21/07/2015 Hà Nội (Đậu)

18

Đặng Tiểu Nguyên DU LỊCH MỸ 21/07/2015 Hà Nội (Đậu)

19

Nguyễn Nhật Tuấn Anh DU HỌC MỸ 13/07/2015 Hà Nội (Chờ lịch mới)

20

Nguyễn Thị Thu DU LỊCH MỸ 29/07/2015 Hà Nội

 

:
Tin liên quan
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 Back on top