Tiêu điểm
  • Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất Về Du Học Canada Theo Diện SDS ( Dự Kiến)

    Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất Về Du Học Canada Theo Diện SDS ( Dự Kiến)

    Tại Hội nghị gần đây của Hiệp hội giáo dục ngôn ngữ quốc gia Canada (Languages Canada) vào ngày 26/2/2019, Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố nhiều thay đổi trong chương trình du học sinh quốc tế (International Students Program), trong đó nổi bật nhất là một số thay đổi cho chương trình Study Direct Stream (SDS),sẽ được áp dụng từ đầu tháng 4
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 Back on top